higashiyashiki
http://soundir.net/1
 • higashiyashiki

  さよなら愛しのポンコツロボ

  0:00 | 0:00
  • 0
  • 2
  • 97
  • 0
 • 1889 days bpm: 166 genre: Rock
  • さよなら愛しのポンコツロボ.mp3

  • さよなら愛しのポンコツロボ-intro.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-intro2.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-bass1.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-guitar1.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-guitar2.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-Drums.mp3
  • さよなら愛しのポンコツロボ-Keys.mp3